Dagens glimt frå Stryn

Eg er 99,99% sikker på at mannen heiter Markus Garbrandson Auflem (Avlein), og han vart fødd 23.10.1837 av foreldra Garbrand Marcussen Quamme og Kari Anthonsdatter Sunde. Av kyrkjeboka kan ein lese at faren hadde vore i Bergen og fått utdanning som bøkker (tønnemaker) og Markus sjølv står oppført i folketeljinga i 1865 som "Bøkert". Dette stemmer 100% med biletet. På baksida av kortet stod det at han var kjømeister, og dette vert bekrefta i Aalandsboka del II s. 12: "Både Garbrand og Markus var mykje nytta som kjøkemeistrar."

Plassen dei budde på heitte Flata og låg på Auflem. Yngste dottera til Markus, Petrine, fekk skøyte på bruket i 1901. Bruket heiter i dag Solvoll (bnr. 8 Auflem). Petrine var syerske og flytte seinare til Bergen.

Markus sjølv vart nesten 90 år gammal, og han døydde i Olden 2. august 1927.

Tilbake til biletet. Markus sit ved bandekrakken og lagar tønneband. Dette vart brukt til å halde tønnestavane saman. Både tønnestavar og tønneband vart produsert på mange gardar i Indre Nordfjord. Markus han var utdanna til å lage tønner. Han står også seinare oppført som skomaker. Han var sikkert ein hendig kar. Det kan sjå ut som om Markus held til i eit naust, og eg reknar det som sannsynleg at alle brukarane og plassane på Auflem hadde naust. Eg ser det også naturleg at greinene ein brukte til å lage tønneband vart lagt i blaut i fjorden før det vart smidd til. Det vert framleis laga tønner på Vestlandet.

Produsentar av tønner: http://www.distriktstorget.no/kategori/kogh/tynner

Utdanning i vidargåande skule: http://www.design-handverk.no/Bokker.htm

| Svar

Nyeste kommentarer

25.10 | 08:40

Danmpskibsposten nr 29 (3/1990) har på side 11 av D/S Brixdal og M/B Alda på Oldenvannet, med tittel "En av de eldste norskbygde dampmaskiner?"

05.10 | 14:52

Opprinnelig fra USA. Kom hit i '84. Kona er fra Stryn. Har gått forbi så mange ganger, på vei opp til Holevatnet eller videre. Visste at den ble nedlagt pga ras

23.06 | 16:51

Hei!
Jeg fant nettopp ut at jeg stammer fra Berge i Oppstryn. Og et av mine søk endte her på siden din.
Kan/ har du info om denne gården og de som bodde der?

08.02 | 10:30

Er på leiting etter info om Brixdal som ble bygd ved Mjellem & Karlsen i 1894.