Dagens glimt frå Stryn

Elva vår må fram i dagen - den er noko av det likaste vi har. Det må gjerast eit krafttak frå Stryn Energi og heilt inn til Rise. Vil bli eit aktivum for tilreisande og fastbuande. Bru over til Aarheim og gangveg mest mogleg langs elva heilt opp til Sætre. Fantastisk miljø!!!! Eg har også teke til orde for å bruke Petterneset som base for det historiske Stryn. Her ser ein inn til bautaen, samtidig som ein er rett ved sidan av staden der tiendebuda og den gamle eksersisplassen låg. På gamle kommuneplassen er det også gjort gravfunn frå 700-talet. Herfrå kan det også byggast gangbru over Stryneelva til Aarheim og plassen kan brukast som utgongspunkt for historiske vandringar i Stryn. Det er også viktig å få til gode animasjonar som viser td. Stryn sentrum gjennom tidene. Kanskje kan ein starte med ein islagt Strynedal, vise korleis isen og vatnet jobbar med landskapet vårt,terrassebygginga (avleiringar), havet som trekk seg tilbake og landet som stig. Fortsette med dei første steinalderbusetnadane, oppbygginga av garden Bø i folkevandringstida, ta med ein seremoni eller tingsete, fortsette med vikingtida, hoppe fram til 1940 og til slutt Stryn i dag (allsidig næringsliv, natur og aktivitetar). Må sjølvsagt gjere lange hopp, men vise det viktigaste. Dette let seg gjere om kommune, fylke-stat, UiB og næringsliv vil. Det som er unikt her er at dette er 400 år eldre enn vikingfunna. Dette er ein kulturhistorisk skatt som vi er omtrent åleine å vise til i Noregshistoria. Tenk på det!! Vikingtida var ikkje påtenkt eingong då garden Bø og "Strjon" var eit maktsenter i Nordfjord. Treng ikkje vere so veldig kreativ for å presentere dette!!

kåre ronning 06.06.2012 21:08

Heilt einig! Sentrum må snus mot elva

| Svar

Nyeste kommentarer

25.10 | 08:40

Danmpskibsposten nr 29 (3/1990) har på side 11 av D/S Brixdal og M/B Alda på Oldenvannet, med tittel "En av de eldste norskbygde dampmaskiner?"

05.10 | 14:52

Opprinnelig fra USA. Kom hit i '84. Kona er fra Stryn. Har gått forbi så mange ganger, på vei opp til Holevatnet eller videre. Visste at den ble nedlagt pga ras

23.06 | 16:51

Hei!
Jeg fant nettopp ut at jeg stammer fra Berge i Oppstryn. Og et av mine søk endte her på siden din.
Kan/ har du info om denne gården og de som bodde der?

08.02 | 10:30

Er på leiting etter info om Brixdal som ble bygd ved Mjellem & Karlsen i 1894.