Dagens glimt frå Stryn

Ordførar!

Det mest positive som har skjedd denne førjulstida i Stryn, er etableringa av Tonningstunet. Denne sjarmoffensiven iverksett av Kvass, Petit, Vertshuset og Bokhandelen varmar hjarte mitt.

 

Det er viktig å vere positiv og kreativ i varehandelen og service-næringa i Stryn. Dette initiativet vonar eg vert følgd opp av andre bedrifter lenger inne i gata slik at området frå det vi i gamle dagar kalla Svingen og inn til Hjelljen og Fotografen også i framtida kan framstå som eit attraktivt handels-område.

 

Det har det siste året vore altfor mykje surmuling pga. av etableringa av det nye administrasjonsbygget til kommunen. No er det viktig å vere kreative og utnytte dei kvalitetane dette området har.

 

Derfor må Stryn kommune ruste opp det området som ein i tidlegare tider kalla Tindebuneset, eller som vi i dagens kulturløyse kallar Petterneset. Parkeringsplassen bak Elektrogården og ikkje minst Petterneset Hagekoloni bør kunne framstå i ei mykje meir tiltalande form enn kva tilfellet er idag.

 

Underteikna har i eit innlegg i Fjordingen reist spørsmålet tidlegare. Kvifor ikkje lage til ein liten park eller minnelund med for eksempel eit minnesmerke frå krigane mot Sverige på 1700 og 1800-talet, der ca. 200 soldatar frå Stryn misste livet.

 

Eg har stor tru på gamle Heradstun som kultursenter og at eit opprusta Tindebunes vil vere med å gjere dette området svært attraktivt. Her er stoppestad for turistbussar, offentleg toalett, turistinformasjon, campingplass, overnattingsbedrifter, serveringsstadar og andre handelstilbod.

 

Området frå Heradstun/Per Bolstads plass og inn til Fotografen bør kunne bli eit attraktivt strøk også i framtida. Stryn kommune har plikt på seg til å gjere ein innsats for å få sine eigne eigedomar til å bli ein positiv del av dette miljøet. Dei som ikkje har vore ned på Tindebuneset bør ta seg ein tur dit for å sjå kor fint der kan bli.

 

Vil ordføraren ta initiativ til å få gjort noko med dette?

Spørsmålstiljar: Jon R. Langeseth Vik

| Svar

Nyeste kommentarer

25.10 | 08:40

Danmpskibsposten nr 29 (3/1990) har på side 11 av D/S Brixdal og M/B Alda på Oldenvannet, med tittel "En av de eldste norskbygde dampmaskiner?"

05.10 | 14:52

Opprinnelig fra USA. Kom hit i '84. Kona er fra Stryn. Har gått forbi så mange ganger, på vei opp til Holevatnet eller videre. Visste at den ble nedlagt pga ras

23.06 | 16:51

Hei!
Jeg fant nettopp ut at jeg stammer fra Berge i Oppstryn. Og et av mine søk endte her på siden din.
Kan/ har du info om denne gården og de som bodde der?

08.02 | 10:30

Er på leiting etter info om Brixdal som ble bygd ved Mjellem & Karlsen i 1894.