DAMPSKIPSFERDSLA PÅ VATNA VÅRE

Båtferdsla på vatna våre har alltid fascinert meg, og eg har lyst til å samle det som er tilgjengeleg her. Rasmus Aabrekk og Jon Fridtun har hatt artiklar i heftet til Stryn Historielag om båtane på Oldevatnet og Oppstrynsvatnet. I tillegg har Inge Jarle Beinnes skrive mykje interessant om båtane på Oldevatnet som ligg på Facebook. Eg kjem til å hente litt frå desse og frå mitt eige arkiv. Dette er eit interessant emne, synest no eg. Det heile kom igong som følgje av at turismen fekk ei blømingstid rundt år 1900 og bygginga av "den gamle" Strynefjellsvegen (opna 1895) Dette førte til at veglause grender langs vatna fekk eit godt tilbod, samstundes som turisttrafikken vart effektivisert ved igongsettinga av dampskipstrafikken.

Eg kjem til å legge ut litt stoff etter kvart, og set stor pris på tilbakemeldingar. Ris, ros og ikkje minst viss du har interessante bilete eller historier som har relevans til båttrafikken på vatna våre. Det kan også godt hende at det er naturleg å ta med turistbåttrafikken (cruise) og Fylkesbaatane i same slengen. Det vil tida vise.

Neste onsdag (15. feb.) kjem eg til å legge ut ein filmsnutt med nokre av båtane. Viss eg får det til vil eg prøve å legge inn munnlege kommentarar også.

| Svar

Nyeste kommentarer

25.10 | 08:40

Danmpskibsposten nr 29 (3/1990) har på side 11 av D/S Brixdal og M/B Alda på Oldenvannet, med tittel "En av de eldste norskbygde dampmaskiner?"

05.10 | 14:52

Opprinnelig fra USA. Kom hit i '84. Kona er fra Stryn. Har gått forbi så mange ganger, på vei opp til Holevatnet eller videre. Visste at den ble nedlagt pga ras

23.06 | 16:51

Hei!
Jeg fant nettopp ut at jeg stammer fra Berge i Oppstryn. Og et av mine søk endte her på siden din.
Kan/ har du info om denne gården og de som bodde der?

08.02 | 10:30

Er på leiting etter info om Brixdal som ble bygd ved Mjellem & Karlsen i 1894.