SUMSAR idag

”Automobil prøvetur 1912”

Komande sommar er det etter alt å døme 100 år sidan den første bilen kom i rute over Strynefjellet mellom hotella i Geiranger, Grotli og Hjelle. Det var hotelleigar Karl Mjelva ved Union Hotell i Geiranger som drog det heile i gong. Mjelva kjøpte tre sjuseters bilar frå Opel i Tyskland og fekk dei spesialbygde slik at dei kunne ta dei krappe svingane på turistvegane i Stryn og Geiranger. Han fekk med seg skyssmannen Arne Berstad og hotelleigaraneThor Hjelle og Markus Loen. Den første ruta vart driven utan konsesjon og måtte innstille.

Seinare på hausten hadde hotellfolka i indre Nordfjord greidd å få til ein autorisert prøvetur med automobil. Bilen vart utlånt frå hotelleigar Mjelva i Geiranger, men fylkesmannen i Møre og Romsdal nekta den å køyre frå Hellesylt og over Hornindalen til Stryn. Bilen måtte derfor køyre om Grotli, Hjelle og Stryn. På Strynefjellet køyrde bilen seg fast i nysnøen, men nokre timar forseinka kom den seg til Hjelle. Der måtta bilen førast i båt over vatnet. Det heldt på å gå gale idet dei skulle ta bilen om bord i prammen, men den kom seg trygt over vatnet. Frå Stryn vart den sendt til Sandane med Fylkesbaatane sin ”Kommandøren”.

Den første ”Automobilprøvekjøreturen” fann stad 13.-17. oktober 1912 og  gjekk frå Sandane til Vadheim og tilbake til Sandane. Med på prøveturen var fylkesmannen, fylkesingeniøren, postmeistaren på Eid og dei to hotelleigarane Petter Tenden og Markus Loen. Tenden, postmeister Schmidt og Loen var sentrale i skipinga av dei to første billaga i Fjordane.

A/S Nordfjord og Søndmøre automibilselskap vart skipa i 1914, og bilen på biletet er ein Opel lastebil. Passasjerane sat på lasteplanet og fotografen har fanga inn bilen like etter at den har snudd på vegenden (Berstad) den 23. august 1914. Sjåfør er Abraham Lunde.

Bilbransjen i Stryn vert med dette oppfordra til å markere 100-års jubileet for bilen i Stryn. Bil- og transportnæring er blitt viktig i trafikknutepunktet Stryn, og Stryn kan bli styrkt ytterlegare om Statens vegvesen sine ekspertar vert lytta til. Kan vere grunn til markering i år??

 

Sjå også: http://nrk.no/sf/leksikon/index.php/Fr%C3%A5_hesteskyss_til_rutebildrift 

og https://www.youtube.com/watch?v=PMTjo99YkVI (Motorfestival 2011)

 

 

 

birger meland 30.01.2013 20:27

Det er rett at det var vegenden, men Berstad ligg lenger aust. Lokalnamnet på snuplassen avr og er Løken.

Birger Meland 30.01.2013 20:24

Dette foto er tatt rett på utsida av Victoria Hotell på Meland. Det næraste naustet vart rive når det kom ny RV 15 for nokre år sidan.

| Svar

Nyeste kommentarer

25.10 | 08:40

Danmpskibsposten nr 29 (3/1990) har på side 11 av D/S Brixdal og M/B Alda på Oldenvannet, med tittel "En av de eldste norskbygde dampmaskiner?"

05.10 | 14:52

Opprinnelig fra USA. Kom hit i '84. Kona er fra Stryn. Har gått forbi så mange ganger, på vei opp til Holevatnet eller videre. Visste at den ble nedlagt pga ras

23.06 | 16:51

Hei!
Jeg fant nettopp ut at jeg stammer fra Berge i Oppstryn. Og et av mine søk endte her på siden din.
Kan/ har du info om denne gården og de som bodde der?

08.02 | 10:30

Er på leiting etter info om Brixdal som ble bygd ved Mjellem & Karlsen i 1894.